CROATIA & SLOVENIA

DANGEROUS GOODS  - SPECIAL CARGOES - AIR CARGO - MILITARY CARGO - ADR TRANSPORT

YOUR REGIONAL PARTNER

CROATIA:

Miriam Logistika d.o.o.

 

Uprava:

Kotrmanova 2

10410 Velika Gorica

T. +385 1 3818 111

hq@miriam-dg.com

 

Operativa:

Š.Breščenskog 30

10 410 Velika Gorica

T. +385 1 6264 210

info@miriam-dg.com

 

SLOVENIA:

Miriam Logistika d.o.o.

 

Ured

Zg. Brnik 130 E

4210 Fraport Ljubljana

T. +386 64 244 741

rok@miriam-dg.com

Design:  N.K.  /  Miriam Logistika © 2019   / GDPR Izjava o privatnosti i uvjeti korištenja   / Photos: Archive & Shutterstock.com  / We do not collect cookies.

Savjetovanje

Kontakt:

T. 01 3818 111

F. 01 3817 077

hq@miriam-dg.com

Koordinator za opasne robe.

 

Svaki certificirani pošiljatelj, otpremnik, pružatelj zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta, imenovani poštanski operator i operator koji obavlja aktivnosti vezane uz prijevoz pošiljaka opasne robe zrakom, mora

imenovati jednog ili više koordinatora za opasne robe.

 

Koordinator za opasne robe obavlja sljedeće dužnosti:

 

- nadzire udovoljavanje zahtjevima za rukovanje i prijevoz opasnih roba;

 

- savjetuje upravu i odgovorne djelatnike o prijevozu opasnih roba;

 

- izrađuje godišnje izvještaje za upravu

 

- brine se o tome da sve osobe budu odgovarajuće osposobljene

 

- brine se o održavanju zapisa o opasnoj robi;

 

- nadzire primjenu procedura u slučajevima potrebe za hitna postupanja;

- priprema i nadzire održavanje unutarnjih procedura

 

- istražuje događaje u vezi s opasnom robom

Sigurnosni savjetnik ADR/RID

 

Uz zakonske obaveze Sigirnosnog savjetnika, za svoje klijente obavljeamo:

 

-set uputa za vozače

 

-internu obuku vozača i disponenata

 

-uspostavu cjelokopnog sustava upravljanja u prijevozu

 

- godišnji izvještaj

 

- pripremu za nadzor

RTMS

 

Izrađujemo sustav upravljanja u cestovnom prometu (Road transport mangement system), sa ciljem poboljšanja upravljanja vozilima, vozačima i procesima u prijevozu.

 

- kreiranje odluka tvrtke

 

- politike upravljanja, zaštite okoliša, zaštite na radu

 

- kontrola i vođenje evidencije u svim aspektim prijevoza

 

- kontrolni obrazci za dijelove prijevozne operacije

 

- kontrolne liste za vozače i vozila

 

- pisane upute za vozače

 

- sigurnosni plan

 

- zaštitna oprema

 

- procedure utovar i istovara

 

- upravljanje rizicima na putovanju

 

- sustav indikacija u kvaliteti usluga prijevoza

Stručna savjetovanja.

 

Miriam logistika d.o.o., godišnje organizira stručno savjetovanje o novostima u priveozu opasnih tvari u Ljubljani, u suradnji sa zrakoplovnimm vlastima i zračnom lukom.

 

Novosti.

 

Za potrebe klijenata u Republici Hrvatskoj, izrađujemo godišnji pregled novosti u propisima u prijveoz opasne robe u cestovnom i zračnom prometu.

 

Materijal se šalje elektronskom poštom, a ukoliko želite primati obavijest molim vas da pošaljete obavijest na : drazen@miriam-dg

 
X
Password:
Wrong password.